Tantens tankar

…. om både smått och stort, viktigt eller oviktigt….


Lämna en kommentar

Sara Mohammad, Soheila Fors, Gulan Avci, Amineh Kakabaveh och Katerina Janouchs

Vad har dessa kvinnor gemensam?

Alla är invandrade från länder där demokrati inte är gällande.

Alla säger de sig vara feminister och värna kvinnors rättigheter.

Alla har de tagit att bekämpa ”hedersproblematik” och eller islamism som sin stora uppgift.

Alla uttalar sig negativt och generaliserande och eller fördömande om islam och särskilt om muslimska män.

Alla skriver öppet, ofta i mycket grova ordalag, om sin syn på invandring och migrationspolitik. Det gör de antingen som kolumnister, bloggare, politiker, författare, specialister eller experter i press och sociala medier.

Flera har erfarenheter av att bära vapen.

Flera får statliga pengar till sina olika verksamheter, trots att de bedriver en extremistisk kamp med religiösa förtecken. Detta får konsekvenser.  Många kvinnor i Sverige diskrimineras och nervärderas så deras grundläggande mänskliga fri-och rättigheter kränks.

Det förekommer ” missionerande” utifrån frikyrkliga perspektiv. 

Det har förekommit bedrägeriförsök.

Det förekommer uppenbara lögner.

Är detta okey?
Kontrollera gärna genom att du själv googlar och läser på Facebook.

Annonser